Vil du klage?

1. Vil du klage over skadebehandlingen af en skade, du har anmeldt, så se nedenfor, hvordan du skal gøre:

  • Hvis du vil klage over skadebehandling på bil/arbejdsmaskiner og trailer, bygning, løsøre, erhvervs- og produktansvar samt retshjælp, er det vores samarbejdspartner AXA Forsikring, der håndterer klagen: Læs mere her
  • Hvis du vil klage over skadebehandlingen på arbejdsskade, er det vores samarbejdspartner Nærsikring, der håndterer klagen: Læs mere her
  • Hvis du vil klage over skadebehandlingen på cyber, netbank, rejseforsikring, direktions- og bestyrelsesansvar samt nøgleperson, er det vores samarbejdspartner RiskPoint, der håndterer klagen: Læs mere her
  • Hvis du vil klage over skadebehandlingen på netbank, kollektiv ulykkesforsikring, rejseforsikring, direktions- og bestyrelsesansvar samt nøgleperson, er det vores samarbejdspartner HDI, der håndterer klagen. Klageansvarlig hos HDI er Christina Kjerside. Kontakt:Christina.kjerside@hdi.global eller 48 80 24 14.

2. Vil du klage over tilbuds- eller rådgivningsprocessen, skal du kontakte LB Erhverv. Se hvorledes du skal forholde dig herunder.

Er du uenig i vores afgørelse eller utilfreds med den måde, vi har behandlet din sag på, anbefaler vi, at du kontakter den afdeling, der har behandlet din sag. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få svar på eventuelle spørgsmål.

Opnår I ikke enighed ved den henvendelse, har du forskellige muligheder for at klage:

Skriv til LB Erhvervs klageansvarlige

Du kan sende din klage pr. e-mail til klage@lb.dk og skrive "Klageansvarlig" i emnefeltet eller sende din klage til adressen:

LB Erhverv
Att.: Klageansvarlig
Amerika Plads 15
2100 København Ø.

Din klage skal indeholde følgende oplysninger:

  • Police- eller skadenummer  
  • Navn og adresse
  • En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores rådgivning
  • Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage.

Ring til LB Erhvervs klageansvarlige

Du kan også klage ved at ringe til os på 33 48 59 58. Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00.

Hvornår får du svar på din klage?

Vi vurderer sagen igen, og du modtager vores svar hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din klage.