Samarbejdspartnere

LB Erhverv er, som en del af LB Forsikring, registreret i Finanstilsynet og medlem af Ankenævnet for Forsikring. LB Erhverv samarbejder med en række partnere, som står for skadebehandlingen af forsikringerne, og det er også dem, der er risikobærere og som udbetaler erstatning, når du har haft en erstatningsberettiget skade:

AXA forsikring, som varetager følgende forsikringer:

 • Erhvervsløsøre
 • Erhvervsbygning
 • Entreprise og montage
 • Erhvervs- og produktansvar
 • Retshjælp
 • Biler og arbejdsmaskiner
 • Maskinkasko og maskindriftstab
 • Kunst

HDI og RiskPoint, som varetager følgende forsikringer:

 • Netbank
 • Cyber (udelukkende Riskpoint)
 • Rejse
 • Direktion – og Bestyrelsesansvar
 • Nøgleperson
 • Kollektiv ulykkesforsikring (udelukkende HDI)
 • Professionel ansvar

Nærsikring, som varetager følgende forsikring:

 • Arbejdsskade

Falck Global Assistance, som varetager følgende forsikring:

 • Erhvervsrejse

Falck, som varetager følgende forsikring:

 • Vejhjælp