.

Garantifonden

LB Erhverv, som er en del af LB Forsikring, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er sammen med vores samarbejdspartnere omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker medlemmernes krav i tilfælde af selskabets konkurs.

Vi samarbejder med andre forsikringsselskaber, som varetager skadebehandlingen af en del af de erhvervsforsikringer, vi udbyder. Vores samarbejdspartnere er risikobærere på forsikringerne, og de er alle medlem af Garantifonden. Vores samarbejdspartnere er:

  • AXA Forsikring v/ K. Rerup & Co A/S
  • Forsikringsselskabet Nærsikring A/S
  • Risk Point A/S
  • HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber træder til og hjælper forsikringstagere, hvis et skadeforsikringsselskab går konkurs. Folketinget har ændret lovgivningen, så flere forsikringstagere kan blive dækket af Garantifonden, hvis deres forsikringsselskab går konkurs.

Bidrag på forsikringer

Folketinget har besluttet, at forsikringsselskaberne skal opkræve bidrag på en række forsikringer i bidrag på vegne af Garantifonden.

Vi lægger derfor et bidrag på følgende erhvervsforsikringer (2022): 

  • Sundhedsforsikringen: 40 kr.
  • Arbejdsskadeforsikringen 30 kr. pr. fuldtidsforsikret

Du kan læse mere om baggrunden for garantifondsbidraget hos Forsikring & Pension.

Vi opkræver bidraget på vegne af Garantifonden
Du vil derfor kunne se bidraget på 40 kr. på din regning eller betalingsoversigt fra os, når du enten køber eller fornyer sundhedsforsikringen.

 

Find svar i FAQ 

Hvornår skal jeg betale garantifondsbidrag?
Du betaler bidraget, når du køber en ny forsikring, eller når din forsikring bliver fornyet.

Kan jeg se på min regning, når bidraget trækkes?
Ja, det står på din regning, når du betaler garantifondsbidraget.

Hvorfor skal jeg betale til Garantifonden?

Vi er blevet bedt om at opkræve et gebyr hos vores medlemmer på 40 kr. pr. police for visse forsikringer på vegne af Garantifonden.

Du kan læse mere om baggrunden for garantifondsbidraget hos Forsikring & Pension.